Thursday, September 10, 2009

Panalangin Para Sayo, Maricris..

Maricris, ang Perfect Square ay taus-pusong nananalangin para sa iyong kagalingan. Nawa'y dugtungan pa ng Maykapal ang iyong buhay. Manalig ka sa Kanya. Ipaubaya mo sa Kanya ang lahat. Walang imposible kung ikaw ay may paniniwala sa Poong Maykapal. Mahal ka ng Diyos! Mahal ka namin. Mahal ka ng pamilya mo. Kailangan mong mabuhay para sa mga mahal mo. Lumaban ka!

To know more about Maricris, please follow this link.
Reactions:

5 comments:

Lord CM said...

Salamat sa pakikiisa pre, sanay makatulong ito upang maging maayos na si Maricris

The Pope said...

Maraming salamat sa iyo kaibigan sa pakikiisa sa panalangin para sa maagang paggaling ni Maricris.

My sister have just informed her of our prayers for her early recovery, and in behalf of Maricris and her family, our heartfelt gratitude to you my friend.

God bless you.

Life Moto said...

I will include her in my prayer bro.

papito said...

perfect square.

maraming salamat!
God Bless us!

athan ugay

RUEL said...

@lordcm,
@Pope
@Jess
Let's all together pray for her..

@Athan Ugay,
God is Good..Let's trust and surrender to Him..